Vrijdag 17 september a.s. houdt Ondernemend Eersel de jaarlijkse BBQ voor leden. Dit jaar bij Alius Energy (Meerheide 101) waar we ook in kleine groepjes aan een rondleiding deel kunnen nemen. Per lid van Ondernemend Eersel mogen 2 gasten zich voor deze BBQ uiterlijk 13 september a.s. aanmelden via een e-mail naar: secretariaat@ondernemendeersel.nl. Vanaf 16.00 uur worden de ze verwacht.