Bedrijventerreinen zijn grootverbruiker als het gaat om energie, dus daar liggen óók grote kansen voor besparing en verduurzaming.

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) vertegenwoordigt het bedrijfsleven in de Kempen en heeft zich als doel gesteld om samen met ondernemers, ondernemersverenigingen en Kempengemeenten concrete stappen te zetten op het gebied van verduurzaming.

Als ondernemer kun je daar gemakkelijk een bijdrage aan leveren:
ga het gesprek aan met een van de studenten die namens ondernemers, verenigingen en gemeente de data gaan verzamelen. Lees meer.