Vorig jaar werd de jaarvergadering vanzelfsprekend afgelast en ook voor de komende maanden is een reguliere vergadering met een grote groep leden niet aan de orde.

Het bestuur heeft daarom besloten om de financiële stukken van 2019 en 2020, na controle door de kascommissie, volgende maand per e-mail aan alle leden te presenteren.