De komende tijd staan er weer een aantal bijeenkomsten gepland door het KOP (https://www.hetkop.nl/agenda/), dus ook voor alle leden van Ondernemend Eersel!

Burgemeester Wim Wouters zal zitting nemen in de Stuurgroep Talentontwikkeling (voorheen bestuur St. Techniekportaal) van het KOP! https://www.hetkop.nl/werkgroepen/