Vorige maand deden we in de nieuwsbrief de oproep voor een nieuw bestuurslid.

Paula Wouters (directeur Armadas) meldde zich aan en is op de bestuursvergadering van 13 april jl. unaniem aangenomen. We heten haar natuurlijk van harte welkom en wensen haar veel succes in haar nieuwe rol binnen Ondernemend Eersel.

Maar het rooster van aftreden bepaalt dat ook dit jaar bestuursleden aftredend zijn:
Marc de Wit, Ludwig van Moll en Simon Maas.
Marc heeft te kennen gegeven niet-herkiesbaar te zijn.

Dat betekent dat we opnieuw zoeken naar een nieuw bestuurslid.

Als je iets bij wilt dragen aan de belangen van Ondernemend Eersel, meld je dan per omgaande aan bij de voorzitter (Mariska, 06-27 52 34 08) of het secretariaat (secretariaat@industriegroepeersel.nl).