De gemeente Eersel heeft in Duizel project Meerheide lll, fase 2 opgestart. Op dit industrieterrein zijn vijftien kavels uitgegeven. ln dit project zullen gefaseerd werkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan de openbare ruimte. Begin oktober starten de grondwerkzaamheden onder de hoogspanningskabels. Kijk voor meer informatie op: www.eersel.nl/meerheide-3-fase-2