Op initiatief van Ondernemend Eersel start de Gemeente volgende maand de procedure tot het verkrijgen van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Meerheide en Haagdoorn op. Het KVO is gericht op versterkte samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere instanties met het doel om de veiligheid op (bijvoorbeeld) bedrijventerreinen te verbeteren.